• 18 - 21 Nisan 2019

  Hilton Dalaman Sarıgerme, Muğla

 • 13. ULUSAL ANDROLOJİ KONGRESİ

  18 - 21 Nisan 2019

  Hilton Dalaman Sarıgerme, Muğla

 • 13. ULUSAL ANDROLOJİ KONGRESİ

  18 - 21 Nisan 2019

  Hilton Dalaman Sarıgerme, Muğla

 • 13. ULUSAL ANDROLOJİ KONGRESİ

  18 - 21 Nisan 2019

  Hilton Dalaman Sarıgerme, Muğla

DAVET


Değerli Meslektaşlarımız,


13. Ulusal Androloji Kongresi 18 - 21 Nisan 2019 tarihleri arasında Sarıgerme’de gerçekleştirilecektir. Türk Androloji Derneği Yönetim Kurulu olarak siz değerli meslektaşlarımız ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyacağız.Kongre bilimsel programı, androloji alanındaki güncel bilgiler ışığında hem klinik hem de temel bilimler çerçevesinde tüm konuları kapsar nitelikte olacaktır. Ulusal ve uluslararası alanda konusunda uzman bilim insanları güncel bilgileri sizlerle paylaşacaktır. Tüm bunların dışında yuvarlak masa toplantılarında, podyum ve poster oturumlarında hem cinsel işlev bozukluğu hem de infertilite konularındaki en son gelişmeler gündeme getirilecektir.Sarıgerme, ülkemizin Ege kıyısındaki muhteşem turistik bölgelerinden biridir. Bu nedenle, bu güzel beldede geçireceğiniz sosyal zamanlardan da keyif alacağınıza inanıyoruz.18 - 21 Nisan 2019 tarihleri arasında Sarıgerme’deki 13. Ulusal Androloji Kongresi’nde görüşmek üzere…Saygılarımızla...Türk Androloji Derneği
Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

 • Onursal Başkan

  Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu
 • Başkan

  Prof. Dr. Mustafa F. Usta
 • Genel Sekreter

  Prof. Dr. Barış Altay
 • Sayman

  Doç. Dr. Memduh Aydın
 • Üyeler

  Prof. Dr. Sefa Resim
    Prof. Dr. Murat Çakan
      Prof. Dr. Fikret Erdemir
    Prof. Dr. Metin Öztürk

GENEL BİLGİLERKongre Yeri: Hilton Dalaman Sarıgerme, MuğlaKongre Tarihi: 18 – 21 Nisan 2019

Yaka Kartı: Kongre süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı bulundurulmalıdır.

Katılım Belgesi: Tüm katılımcılara katılım sertifikaları 21 Nisan 2019 tarihinde dağıtılacaktır.

Davet Mektubu: Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan davet yazıları organizasyon sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Fazla sayıda katılımcı göndermek isteyen kurumlara merkezi izin yazısı yazılacaktır. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir. Bu tür davet mektubu sahibi misafirlerin kayıt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir.

İptal Koşulları: Yapılan kayıt ve konaklama rezervasyonlarının 11 Ocak 2019 tarihine kadar iptali durumunda %50’si iade edilecek olup, 12 Ocak 2019 tarihinden sonra iptali durumunda kayıt ve konaklama ücretlerinin hiçbir şekilde iadesi yapılmayacaktır.

Bildiri Özeti: Bildiriler abstractModule bildiri sistemi kullanılarak www.androloji2019.org web sitesi üzerinden online olarak gönderilecektir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynen basım yapılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.

Önemli Tarihler:
 • Bildiri Özeti Göndermek İçin Son Tarih: 15 Mart 2019
 • İndirimli Kayıt İçin Son Tarih: 11 Ocak 2019
 • İndirimli Konaklama İçin Son Tarih: 11 Ocak 2019

BİLİMSEL PROGRAM

18 Nisan 2019, Perşembe

SAAT SALON A
11:00 - 12:30 ASİSTAN VE GENÇ ANDROLOGLAR OTURUMU - 1
Androlojide Deneysel Hayvan Modelleri

Oturum Başkanları: A. Kadıoğlu, S. Gönültaş
11:00 - 11:15 Varikosel hayvan modelleri
T. İpekçi
11:15 - 11:30 Kavernozal sinir stümulasyon yöntemi
H. H. Tavukçu
11:30 - 11:45 KAHVE ARASI
11:45 - 12:00 Yüksek akımlı Priapizm hayvan modeli oluşturulabilir mi?
M. G. Yenice
12:00 - 12:15 Non-obstüriktif azoospermide matür sperm varlıgı öngörülebilir mi?
N. F. Günay
12:15 - 12:30 Peyronie hayvan modelleri ve Peyronie hastalığında antifibrotik ajanların kullanımı
G. Çevik
12:30 - 13:15 ÖGLE YEMEĞİ
13:15 - 15:00 İNFERTİL ERKEĞİN GÜNCEL TEŞHİS VE TEDAVİSİ
Oturum Başkanları:
O. Ekmekçioğlu, M. Öztürk
13:15 - 13:30 Spermatogenez ve spermiogenezde güncel bilgiler
B. Altay
13:30 - 13:45 Epididim, prostat ve vesiküla seminalisin fertilitedeki rolü: 2019
İ. Orhan
13:45 - 14:00 Semen analizinin klinik yorumu: Tanıya giden yol
M. Z. Keskin
14:00 - 14:15 Erkek infertilite değerlendirilmesinde biyobelirteçler
M. Öztürk
14:15 - 14:30 Erkek infertilite değerlendirilmesinde otozomal ve seks kromozon analizleri
M. Şamlı
14:30 - 14:45 Erkek infertilitesinde radyolojinin yeri
M. Tek
14:45 - 15:00 Genital enfeksiyonların teşhis ve tedavisi
F. Erdemir
15:00 - 15:15 KAHVE ARASI
15:15 - 17:15 ASİSTAN VE GENÇ ANDROLOGLAR OTURUMU - 2
Oturum Başkanları:
M. F. Usta, G. Çevik
15:15 - 15:30 Peyronie hastalığında kalsifikasyon-Penisin kemikleşmesi
S. Gönültaş
15:30 - 15:45 Peyronie hastalığında genetik analiz
Y. Pazır
15:45 - 16:00 Peyronie hastalığının tedavisinde hiperbarik oksijen tedavisi
A. Çolakerol
16:00 - 16:15 Peyronie hastalığının tedavisinde Li-ESWT ve kök hücre
M. G. Çulha
16:15 - 16:30 ED Modelinde Stromal-Vasküler fraksiyon tedavisi
T. Taş
16:30 - 16:45 Hipogonadotropik hipogonadizmde genetik araştırma
A. Kalkanlı
16:45 - 17:00 Ejakülatuar kanal patolojileri
N. Çilesiz
17:00 - 17:15 Androloji makale yazımında kritik noktalar
Ö. Yaman

19 Nisan 2019, Cuma

SAAT SALON A
08.30 - 09.00 Açılıs Töreni ve Konuşmalar
B. Altay / TAD Genel Sekreteri, M. F. Usta / TAD Başkanı, A. Kadıoğlu / TAD Onursal Başkanı
09:00 - 11:15
İNFERTİLİTE OTURUMU - 1
Oturum Başkanları:
S. Tellaloğlu, İ. Nane
09:00 - 09:20 ONKO-TESE applications in adults and children
R. Brannigan
09:20 - 09:40 Do Sperm parameters and fecundation rates change in the modern world?
R. Brannigan
09:40 - 10:00 The relationship between Male fertility and Men’s health: Review of the Literature
R. Brannigan
10:00 - 10:15 KAHVE ARASI
10:15 - 10:35 Sperm DNA Fragmentation: Where and How it occurs?
A. Khelaia
10:35 - 10:55 Sperm Epigenetics and Sperm RNA
P. Vendeira
10:55 - 11:15 Testiküler Mikrolitiyazis takip ve tedavisi
O. Koca
11:15 - 12:00 UYDU SEMPOZYUMU
Tadalafil’in 15 Yıllık Serüveni
Yönetici:
A. Kadıoğlu
Tadalafil 5mg ED
İ. Orhan
Tadalafil 5mg LUTs ve ED
A. Gökçe
Tadalafil Radikal Prostatektomi
M. Öztürk
Tadalafil Yeni Literatür
M. F. Usta
12:00 - 12:30 SMS-NA OTURUMU
Oturum Başkanı: M. F. Usta
12:00 - 12:30 Treatment of Erectile Dysfunction: What did we learned during the last 50 years?
WJG Hellstrom
12:30 - 13:00 YAŞLANAN ERKEK - GEÇ BAŞLAYAN HİPOGONADİZM OTURUMU
Oturum Başkanı: İ. Özbey
12:30 - 12:45 EAU/AUA Guidelines for the treatment and diagnosis of late onset Hypogonadism
R. Brannigan
12:45 - 13:00 TRT Prostat kanseri, kardiyovasküler ve nörolojik patolojiler arasındaki ilişkinin kanıta dayalı değerlendirilmesi: Önleyici mi, tetikleyici mi?
İ. Özbey
13:00 - 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 - 14:15 EJAKÜLASYON BOZUKLUKLARI OTURUMU
Oturum Başkanları: E. Özbek, Z. Hakimhodjaev
13:45 - 14:00 Prematür ejakülasyon tedavisinde güncel yaklaşımlar
R. Aşcı
14:00 - 14:15 Anejakülasyon, geç ejakülasyon ve orgazm bozuklukları: Rasyonel yaklaşım nasıl olmalıdır?
H. Erol
14:15 - 15:15 VARİKOSEL OTURUMU
Oturum Başkanları: M. Aydın, Ö. Yaman
14:15 - 14:30 Varikosel patofizyolojisi: 2019
İ. Orhan
14:30 - 14:45 Varikosel tanısında kullanılan yeni biyobelirteçler ve endikasyonlar
B. Altay
14:45 - 15:00 Rekürren Varikosel’de tanı ve tedavi
M. Aydın
15:00 - 15:15 Adelosan Varikosel: Tüm çocuklar ameliyat edilmeli mi?
S. Çayan
15:15 - 16:00
UYDU SEMPOZYUMU
16:00 - 16:15 KAHVE ARASI
16:15 - 17:15 PEYRONİE HASTALIĞI OTURUMU
Oturum Başkanları: B. Gümüş, M. Çakan
16:15 - 16:30 Peyronie hastalığı patofizyolojisi
E. Ateş
16:30 - 16:45 Cerrahi dışı tedavilerde güncelleme
M. Kadıhasanoğlu
16:45 - 17:00 Peyronie hastalığında rekonstrüktif girişimler
A. Kadıoğlu
17:00 - 17:15 Peyronie hastalığında penil protez uygulamaları
M. F. Usta
17:15 - 18:15 PROSTAT HASTALIKLARI OTURUMU
Oturum Başkanları: M. Öztürk, F. Erdemir
17:15 - 17:30 BPH tedavisinde yeni cerrahi yöntemler
Ö. Yaman
17:30 - 17:45 Akut/Kronik prostatit olgularında tedavi yaklaşımları
S. Resim
17:45 - 18:00 Pelvik ağrı sendromlu hastaların yönetimi
M. Çakan
18:00 - 18:15 Hematosperminin teşhis ve tedavisinde bilinmesi gerekenler
E. V. Küçük

SAAT SALON B
13:45 - 16:05 ED OTURUMU - 1
Oturum Başkanları: M. Çulha, S. Resim
13:45 - 14:05 Penil Doppler Ultrasonografi: Teknik ve yorumlama
B. Erol
14:05 - 14:25 Libido ve orgazm nörobiyolojisi
N. Direk
14:25 - 14:45 Sık kullanılan ilaçların erektil fonksiyona etkisi
A. Armağan
14:45 - 15:05 Role of oxydative stress in male infertility
S. Shavakhabov
15:05 - 15:25 Orta Asya coğrafyasında Androloji
Z. Hakimhodjaev
15:25 - 15:45 Seks, Libido ve Eros
C. Güleç
15:45 - 16:05 Travmatik mastürbasyon
C. Keçe
16:05 - 16:15 KAHVE ARASI
16:15 - 17:25 POSTER / SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları: A. Gökçe, S. Resim

20 Nisan 2019, Cumartesi

SAAT SALON A
08:30 - 09:30 ED OTURUMU - 2
Oturum Başkanı:
B. Altay
08:30 - 08:50 NO, cGMP ve PDE-Tip 5 inhibitörlerinden, kök hücre ve gen terapisine rasyonel bakış
A. Gökçe
08:50 - 09:10 Vakum cihazı, İntrakavernozal enjeksiyon ve MUSE tedavilerinin etki mekanizmaları ve klinik sonuçları
E. Erkan
09:10 - 09:30 Li-ESWT’nin "tedavisi zor olgularda" yeri var mıdır?
M. Kendirci
09:30 - 09:45 KAHVE ARASI
09:45 - 11:15 İNFERTİLİTE OTURUMU - 2
Oturum Başkanları: İ. Orhan, O. Ekmekçioglu
09:45 - 10:00 Hipogonadotropik hipogonadizm olgularında fertilizasyonu sağlama stratejileri
O. Ekmekçioğlu
10:00 - 10:15 Olgu sunumu eşliğinde infertilitede genetik analiz algoritmi
M. Şamlı
10:15 - 10:30 İnfertilite’de güncel medikal tedavilerin kanıta dayalı zeminde değerlendirilmesi
F. Erdemir
10:30 - 10:45 Hipogonadizmin endokrinolojik nedenleri
P. Kadıoğlu
10:45 - 11:00 Erkek infertilitesi ve ED tedavisinde tamamlayıcı tıp : Moleküler düzeyde etki mekanizmaları ve klinik sonuçlar
L. Canat
11:00 - 11:15 İnfertilite’de rejeneratif tedaviler
E. Özbek
11:15 - 12:00
UYDU SEMPOZYUMU
12:00 - 13:00 PENİL PROTEZ OTURUMU
Oturum Başkanları: M. F. Usta, R. Castane
12:00 - 12:15 Protez teknolojisinde sağlanan gelişmelerin karşılaştırmalı analizi
M. Aydın
12:15 - 12:30 Current Prosthesis and reservoir implantation techniques
R. Castane
12:30 - 12:45 Protez komplikasyonları tanı ve tedavisi
A. Kadıoğlu
12:45 - 13:00 Falloplasti olgularında IPP implantasyonu
M. Çulha
13:00 - 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 - 14:45 ANDROLOJİ’DE ZOR OLGULAR PANELİ
Oturum Başkanı: A. Kadıoğlu
Panelistler: WJG Hellstrom, R. Brannigan, P. Vendeira, I Ahmedov
14:45 - 15:15 RADİKAL PELVİK CERRAHİ-ED OTURUMU
Oturum Başkanı: B. Gümüş
14:45 - 15:00 Farklı Radikal Prostatektomi tekniklerinin erektil fonksiyona etkisi
B. Semerci
15:00 - 15:15 Rehabilitation techniques after radical Pelvic surgery: An evidence based evaluation
WJG Hellstrom
15:15 - 15:55 ENDÜSTRİ GÖZÜ İLE ANDROLOJİ’YE BAKIŞ
Oturum Başkanı: M. F. Usta
15:15 - 15:25 Eczacıbaşı Holding
E. Erbilgin Acar
15:25 - 15:35 Abdi İbrahim İlaç
Ç. Yılmaz
15:35 - 15:45 Lilly İlaç
E. Aksoy
15:45 - 15:55 Nobel İlaç
T. Öztürk
15:55 - 16:10 KAHVE ARASI
16:10 - 16:40 ANDROLOJİK ACİLLER OTURUMU
Oturum Başkanları: M. Öztürk, H. Akdere
16:10 - 16:20 Priapizm tedavisinde güncel kılavuzlara uygun yaklaşım
B. Ermeç
16:20 - 16:30 Penile fracture and erectile dysfunction
I. Ahmedov
16:30 - 16:40 Testicular Torsion: What to know in 2019?
P. Vendeira
16:40 - 17:40 ED OTURUMU - 3
Oturum Başkanları: B. Erol, C. Güvenç Taşdelen
16:40 - 16:55 Kadın cinsel fonksiyon bozukluklarında kanıta dayalı tedavi seçenekleri
E. Yeni
16:55 - 17:10 Kadın-Erkek cinsel fonksiyon bozukluklarının eşler arasındaki ilişkiye etkisi
C. Güvenç Taşdelen
17:10 - 17:25 Penis uzatma ve kalınlaştırma cerrahisi: Fonksiyonel ya da estetik bir gereksinim mi?
M. Çakan
17:25 - 17:40 Doğru bilgiler medyada nasıl popüler hale getirilebilir?
E. Öz

SAAT SALON B
14:30 - 15:30
İNFERTİLİTE OTURUMU - 3
Oturum Başkanları:
A. R. Ersay, M. Başar
14:30 - 14.45 Erkek infertilitesinde IUI ve ICSI endikasyonları
E. Salabaş
14:45 - 15.00 IUI ve ICSI’de laboratuvar süreci
S. Bulgurcuoğlu Kuran
15:00 - 15.15 ICSI prosedürünün fenotipik, genotipik ve psikososyal sonuçları
M. Başar
15:15 - 15.30 Rekürren abortusta üroloğun bilmesi gerekenler
E. Tavmergen
15:55 - 16:10 KAHVE ARASI
16:10 - 17:10 POSTER / SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
B. Gümüş, S. Resim

21 Nisan 2019, Pazar

SAAT SALON A
08:30 - 09:30 OLGULAR EŞLİGİNDE ADLİ TIP OTURUMU
Oturum Başkanı:
M. F. Usta
Olgular: A.Serel
09:30 - 10:10 PEDİATRİK ANDROLOJİ OTURUMU
Oturum Başkanı: İ. Karaman
09:30 - 09:50 İdeal sünnet yöntemi ve komplikasyonlar ile mücadele
İ. Karaman
09:50 - 10:10 Çocukluk çağı penis anomali ve cerrahi tedavilerin erektil fonksiyon ve fertiliteye etkisi
Ü. Özkuvancı
10:10 - 10:25 KAHVE ARASI
10:25 - 11:15 ED-URETRA CERRAHİSİ OTURUMU
Oturum Başkanı: M. F. Usta
10:25 - 10:40 Uretra darlıklarında güncel yaklaşım
A. Şimşek
10:40 - 10:55 Uretra travması ve uretra cerrahisi ED ilişkisi: Erektil fonksiyonun korunması
M. Ortaç
10:55 - 11:15 AUS yerleştirme ve revizyon cerrahisinde önemli noktalar
Ö. Bayrak
11:15 - 12:15 AKILCI İLAÇ SUNUMU
F. Erdemir


BİLDİRİ ÖZETLERİ


Bildirilerin Gönderilmesi
Bildirilerin kongre web sitesi www.androloji2019.org üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.


Bildiri Gönderim Son Tarihi: 15 Mart 2019

Kongrede sunulacak bildiriler, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.


Yazım Kuralları
 • Özetler online bildiri özet sistemi ile Türkçe ve İngilizce olarak toplanacaktır.
 • Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 500 kelime geçmemelidir.
 • Metin tek paragraf olmalıdır. 1 adet resim / 1 adet tablo / 1 adet video eklenebilir.
 • Yazılabilecek maksimum yazar sayısı 12'dir.
 • Bildiriler yazarların ad ve soyadlarını içermelidir.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
 • Online Abstract Module'ü ilk kez kullanacaksanız "Yeni Kullanıcı" linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
Tel : +90 (216) 410 44 14
E-posta : support@abstractModule.com
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 15 Mart 2019

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.
KAYIT ÜCRETLERİ

KAYIT TİPİ 11 Ocak 2019 ve Öncesi 12 Ocak 2019 İtibarıyla
Katılımcı 750 ₺ 850 ₺
Firma Temsilcisi 600 ₺ 700 ₺

* Yukarıdaki fiyatlara KDV %18 ilave edilecektir.
  Kayıt bedeline dahil hizmetler aşağıdaki gibidir;
  - Kongre bilimsel programına katılım.
  - Kongre Sergi Alanına giriş.
  - Kongre Program&Özet Kitabı
  - Kongre Çantası
  - Yaka Kartı
  - Katılım Sertifikası

  * Dış Katılım Bedeli
  Kongrenin tüm konaklama işlemlerinin Figür Kongre ve Organizasyon Servisleri aracılığı ile yapılması zorunludur. Kongre otellerinde konaklama alınmaması ya da konaklamanın Figür Kongre ve Organizasyon Servisleri aracılığıyla yapılmaması durumunda kayıt ücretine 2.000 TL + %18 KDV dış katılım bedeli eklenecektir. Dış katılım bedelinin ödenmemesi durumunda kongre oteline giriş sağlanamayacağından ödemenin kayıt ile birlikte tamamlanmasını önemle rica ederiz. Konaklamayan misafirler için uygulanacak olan dış katılım ücretine, bilimsel oturum günlerinde öğle yemekleri, kahve molaları, dâhil olup KDV hariçtir.

KONAKLAMA ÜCRETLERİ

KONAKLAMA OTELLERİ Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Oda
Hilton Dalaman 5* (TÜKENDİ) 4.200 ₺ 6.500 ₺
Castle Resort 4* 2.950 ₺ 3.950 ₺
Dış Katılımcı* 2.000 ₺

 • Kongre oteli olan Hilton Dalaman Sarıgerme Oteldeki odalarımız tükenmiştir.
 • Hilton Dalaman Sarıgerme Konaklama Paket Fiyatına Dahil Olan Servisler;
          18 Nisan 2019 – 21 Nisan 2019 tarihleri arasında Herşey Dahil konseptte konaklama
          Bilimsel Program dahilinde kongre merkezinde alınacak olan ikramlardır.

 • Castle Resort Konaklama Paket Fiyatına Dahil Olan Servisler;
          18 Nisan 2019 – 21 Nisan 2019 tarihleri arasında yarım pansiyon konaklama (Açık büfe kahvaltı ve Açık büfe Akşam Yemeği)
          09:00-18:00 saatleri arasında Hilton Otelin açık olan ikram-servis alanlarından yararlanma
          Castle Resort-Kongre Merkezi arasında shuttle servis hizmetidir.

- Yukarıda ki fiyatlara KDV dahil değildir. Dış Katılım ücretine %18 KDV , Konaklama ücretine %8 KDV ilave edilecektir.
- Yukarıda belirtilen ücretlere 12 Ocak 2019 tarihi sonrasında %10 geç katılım bedeli ilave edilecektir.

* Dış Katılım Bedeli
Kongrenin tüm konaklama işlemlerinin Figür Kongre ve Organizasyon Servisleri aracılığı ile yapılması zorunludur. Kongre otellerinde konaklama alınmaması ya da konaklamanın Figür Kongre ve Organizasyon Servisleri aracılığıyla yapılmaması durumunda kayıt ücretine 2.000 TL + %18 KDV dış katılım bedeli eklenecektir. Dış katılım bedelinin ödenmemesi durumunda kongre oteline giriş sağlanamayacağından ödemenin kayıt ile birlikte tamamlanmasını önemle rica ederiz. Konaklamayan misafirler için uygulanacak olan dış katılım ücretine, bilimsel oturum günlerinde öğle yemekleri, kahve molaları, dâhil olup KDV hariçtir.

Dış Katılım Ücreti Nedir?
Her şey dâhil sistemde çalışan otellerde otel konsepti dâhilinde kongre aktiviteleri süresince tüm bar ve restoranlarda yiyecek ve içecek servisleri ücretsiz sağlanmaktadır. Bu nedenle otele girişlerde kimlik kontrolü yapılmakta ve acente aracılığı ile kongre otellerinde konaklama yapılmaması durumunda hizmetlerin karşılığı olarak otel tarafından dış katılım ücreti alınmaktadır. Bedelin ödenmemesi durumunda kongre oteline giriş sağlanamamaktadır. Dış katılım ücretine kayıt türü ayırmaksızın tüm katılımcı ve firma temsilcileri tabiidir. Ödemenin kongre öncesinde tamamlanması gerekmektedir.

Firma Temsilcisi Konaklama ve Dış Katılım Ücretleri
Kongremize stant ile katılım gösteren firmalar için firma temsilcisi kaydına dış katılım veya konaklama dâhil değildir. Bunun dışında kongreye katılan tüm firma temsilcileri kayıt veya dış katılım ücretine tabii olduğunu önemle hatırlatmak isteriz.

TRANSFER ÜCRETLERİ

TRANSFER ÜCRETLERİ
Tek Yön “Havalimanı – Otel // Otel – Havalimanı” Transfer 200 ₺
Çift Yön “Havalimanı – Otel – Havalimanı” Transfer 400 ₺

- Yukarıda belirtilen fiyatlara KDV %18 eklenecektir.
- Yukarıda belirtilen transfer bedeli Dalaman Havalimanı ve Kongre Otelleri arasında gerçekleşecek toplu transferler için geçerlidir.
- Bodrum/Milas Havalimanı ve Otogar transferi talepleriniz için lütfen androloji2019@figur.net mail adresine mail atınız.


İade & İptal Şartları

Yapılan kayıt ve konaklama rezervasyonlarının 11 Ocak 2019 tarihine kadar iptali durumunda %50’si iade edilecek olup, 12 Ocak 2019 tarihinden sonra iptali durumunda kayıt ve konaklama ücretlerinin hiçbir şekilde iadesi yapılmayacaktır.HESAP BİLGİLERİ

Hesap Adı: Figür Kongre ve Organizasyon Servisleri Tic. A.Ş.
Banka Adı: Garanti Bankası Beyoğlu Ticari Şubesi
Şube Kodu: 1671
Hesap No: 6296028
IBAN No: TR42 0006 2001 6710 0006 2960 28

BİLİMSEL SEKRETARYA

   Türk Androloji Derneği
   Cemil Aslan Güder Sok. İdil Apt. B Blok D:1
34349 Gayrettepe / İstanbul
    0(212) 288 50 99
   0(212) 288 50 98
   androloji@androloji.org.tr
   www.androloji.org.tr

ORGANİZASYON SEKRETARYASI

   Figür Kongre Organizasyonları ve Tic. A.Ş.
   19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Nova Baran Center No:4
34360 Şişli / İstanbul
   0(212) 381 46 00
   0(212) 258 60 78
   androloji@figur.net
   www.androloji2019.org


Türk Androloji Derneği Yönetim Kurulu Kararı gereğince; 13. Ulusal Androloji Kongresi katılım belgesi minimum 10 saatlik katılım gösteren katılımcılara gönderilecektir.